Tag Archives: สนามกีฬา

ว่าด้วยเรื่องตาข่ายกีฬาตะกร้อ

95131748

ตาข่ายตะกร้อที่ได้มาตรฐานเป็นส่วนที่สำคัญที่หนึ่งของสนามตะกร้อ เพราะว่านอกจากกฎกติกาที่เป็นสากลที่กำหนดไว้แล้ว ตาข่ายตะกร้อจะต้องทำด้วยเชือกอย่างดีหรือไนลอน มีรูตาข่ายกว้าง 6-8 เซนติเมตร ความกว้างทั้งผืนของ 70 เซนติเมตร ตะข่ายที่ให้ในการเล่นตะกร้อที่มีความเป็นมาตรฐานจะมีขนาดเท่ากับความกว้างของสนามเช่นกัน

โดยที่มีความกว้างของตาข่าย 6.10 เมตร ขอบตาข่ายจะต้องมีวัสดุที่ทำเป็นแถบขนาดความกว้าง 5 เซนติเมตร ตรงด้านข้างขอบตาข่ายทั้งสองด้านจากด้านบนถึงด้านล่าง SBOBET ตรงกับแนวเส้นข้างซึ่งเรียกว่า แถบแสดงเขตสนาม

สำหรับความแตกต่างของประเภทความสูงของตาข่ายนี้ ได้แบ่งแยกเป็นหลักสากลของตาข่ายกีฬาตะกร้ออย่างมาตรฐาน และไม่สามารถให้ผิดรูปแบบนี้ไปได้ หากความสั้นยาวของตาข่ายตะกร้อ ก็ได้มีการคำนวณให้สัมพันธ์กับความสั้นยาวของสนามแข่งอีกด้วย จึงจะทำให้ได้สนามกีฬาที่มาตรฐานและเป็นกลางสำหรับผู้เล่นทุกชนชาติ

ตาข่ายให้มีขนาดความกว้าง 5 เซนติเมตร ทั้งด้านบนและด้านล่างหรือเชือกธรรมดามีเชือกไนลอนอย่างดี ร้อยผ่านแถบและขึงตาข่ายให้ตึงเสมอระดับหัวเสา ความสูงของตาข่ายโดยวัดจากพื้นถึงส่วนบนของตาข่ายที่กึ่งกลางสนามมีความสูงถึง 1.52 เมตร สำหรับตระกร้อหญิง ความแตกต่างก็มีต่างกับชายออกไป โดยที่จะมีจากพื้นถึงส่วนบนของตาข่ายที่กึ่งกลางสนามมีความสูง 1.42 เมตร และวัดทางเสาธงทั้งสองด้านของตาขายตะกร้อของชาย 1.55 เมตร และผู้หญิง 1.45 เมตร

ข้อกำหนดเรื่องสนามกีฬาเปตอง

 

95131748

– กีฬาเปตองเล่นกันบนพื้นสนามทั่วไป อย่างไรก็ตาม โดยการกำหนดของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือกรรมการผู้ตัดสิน นักกีฬาอาจจะถูกกำหนดให้กระทำการแข่งขันในสนามที่ถูกกำหนดขอบเขต ในกรณีนี้สนามที่ถูกกำหนด ถ้าเป็นการแข่งขันระดับชาติ และระดับนานาชาติ ขนาดของสนามจะต้องมีความกว้าง 4 เมตร และยาว 15 เมตร เป็นอย่างน้อย

– สำหรับการแข่งขันระดับอื่น ๆ สหพันธ์ (ผู้จัดการแข่งขัน) อาจอนุญาตให้ลดขนาดของสนามลง แต่ต้องไม่น้อยกว่า 12 ม. x 3 ม.

– ในกรณีที่สนามแข่งขันสองสนามอยู่ติดกันโดยมีเส้นหัวสนามของสนามหนึ่ง และท้ายสนามของอีกสนามหนึ่งร่วมกันอยู่ เส้นที่ใช้ร่วมกันนี้ให้ถือว่าเป็นเส้นฟาวล์

– ถ้ารอบบริเวณสนามกีฬานั้นถูกกั้นด้วยเครื่องกั้นที่มีความแข็งเครื่องกั้นนี้จะ ต้องอยู่นอกเหนือ และอยู่ห่างจากเส้นฟาวล์อย่างน้อย 30 ซม. และเส้นฟาวล์จะเป็นเส้นที่ล้อมรอบเส้นสนามแข่งขันโดยมีระยะห่างจากเส้นสนาม อย่างมากไม่เกิน 4 เมตร

– กติกานี้ให้บังคับใช้กับสนามที่ใช้แข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ

– การแข่งขันกำหนดให้ใช้ 13 คะแนน แต่ถ้าเป็นการแข่งขันระบบแบ่งสาย และการแข่งขันรอบคัดเลือกอาจใช้การแข่งขัน 11 คะแนนก็ได้
ลองศึกษาไปกับเราวันละนิดค่ะ รับรองคุณจะอยากเล่นกีฬาเปตองขึ้นมาทันที