SBO แนะนำกติกากีฬาฟุตซอล

sbobeth428

กติกากีฬาฟุตซอล SBO

ความปลอดภัย (Safety) ในเกมกีฬาทุกประเภทนั้นจะต้องมีความปลอดภัยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นหรือกรรมการ ที่จะต้องใช้ร่างกายในการประทะกันในการแข่งขันอยู่เล็กน้อย แต่ในการประทะเล็กน้อยนั้นอาจก็ให้เกิดความอันตราย การแตกหักของกระดูก การเตะโดนผู้เล่นด้วยกันและนักกีฬาทุกคนต้องฝึกร่างกายให้เตรียมพร้อมกับประทะของผู้เล่นด้วยกัน ประตูก็เป็นสิ่งที่สำคัญ อาจจะเป็นแบบที่แยกประเภทและโยกย้ายได้ แต่ต้องถูกติดตั้งไว้กับพื้นสนาม อย่างมั่นคงและปลอดภัยในระหว่างการแข่งขัน

พื้นผิวของสนามแข่งขัน (Surface of the Pitch)

พื้นผิวของสนามฟุตซอลนั้นจะมีพื้นผิวที่เรียบไม่มีหญ้า แบบสนามฟุตบอล  พื้นผิวจะมีลักษณะผิวสนามจะต้องเรียบไม่ขรุขระ พื้นสนามอาจทำด้วยไม้หรือวัสดุสังเคราะห์และต้องหลีกเลี่ยงพื้นผิวสนามที่ทำด้วยคอนกรีตและยางมะตอยซึ่งก็ให้เกิดบาดแผลขึ้นได้

ข้อตกลง (Decisions)

ในกรณีเส้นประตูมีความยาวระหว่าง 15-16 เมตร รัศมีที่ใช้เขียนในส่วนโค้งของเขตโทษมีความยาว 4 เมตร เท่านั้น ในกรณีนี้จุดโทษจะไม่ถูกตั้งอยู่บนเส้นเขตโทษ แต่ยังคงเป็นเส้น 6 เมตร โดยวัดจากกึ่งกลางระหว่างเสาประตูและมีระยะห่างเท่ากันในการแข่งขันทั่วไปอนุญาตให้ใช้สนามหญ้าธรรมชาติหรือสนามหญ้าเทียม SBO หรือพื้นดิน แต่ไม่อนุญาตให้ใช้ในการแข่งขันระหว่างชาติ

เครื่องหมายจะถูกเขียนไว้ด้านนอกของสนามแข่งขันวัดออกมาระยะ 5 เมตร เป็นมุมฉากกับเส้นประตู เพื่อทำให้แน่ใจว่าผู้เล่นอยู่ห่างจากจุดเตะจากมุม ความกว้างของเครื่องหมาย 8 เซนติเมตร ที่นั่งทั้งสองทีมอยู่ด้านหลังเส้นข้าง ถัดจากช่องว่างด้านหน้าโต๊ะเจ้าหน้าที่

กติกาของ ลูกบอล (The Ball)

ลูกบอล ของกีฬาฟุตซอลจะมีความแตกต่างกับลูกฟุตบอลอย่างมาก โดยจะมีความเล็ก และหนักกว่าเล็กน้อย คุณลักษณะและหน่วยการวัด (Qualities and Measurements)ลูกบอลต้องเป็นทรงกลม ทำด้วยหนังหรือวัสดุอื่นๆที่เหมาะสม เส้นรอบวงไม่น้อยกว่า 62 เซนติเมตร และไม่เกินกว่า 64 เซนติเมตร ขณะเริ่มการแข่งขันน้ำหนักไม่น้อยกว่า 400 กรัม และไม่มากกว่า 440 กรัม ความดันลม 0.4 – 0.6 ระดับบรรยากาศ (400– 600 กรัมต่อตารางเซนติเมตร) ที่ระดับน้ำทะเล

การเปลี่ยนลูกบอลที่ชำรุด (Replacement of a Defective Ball)

ถ้าลูกบอลแตกหรือชำรุดในระหว่างการแข่งขันจะดำเนินการ ดังนี้  การแข่งขันต้องหยุดลง เริ่มเล่นใหม่โดยการปล่อยลูกบอล (Dropped Ball) ณ ที่ลูกบอลตก (ชำรุด) ถ้าลูกบอลเกิดแตกหรือชำรุดในขณะบอลอยู่นอกการเล่น ให้เริ่มเล่นใหม่โดยการเตะเริ่มเล่น การเล่นลูกจากประตู การเตะจากมุม  การเตะโทษ ณ จุดโทษหรือการเตะเข้าเล่น การเริ่มเล่นให้เป็นไปตามกติกา SBO ในขณะแข่งขันการเปลี่ยนลูกบอลจะต้องได้อนุญาตจากผู้ตัดสิน

ข้อตกลง (Decisions)

ในการแข่งขันระหว่างชาติไม่อนุญาตให้ใช้ลูกบอลที่ทำด้วยสักหลาดการทดสอบลูกบอลให้ปล่อยจากความสูง 2 เมตร โดยวัดจากการกระดอนครั้งแรกต้องกระดอนจากพื้นไม่ต่ำกว่า 50 เซนติเมตร และไม่สูงกว่า 65 เซนติเมตร ในการแข่งขันลูกบอลที่ใช้ต้องแสดงให้เห็นถึงความต้องการทางเทคนิคอย่างน้อยที่สุดตามที่ระบุไว้ในกติกาข้อ 2 เท่านั้นจึงจะอนุญาตให้ใช้ได้ ในการแข่งขันของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติและการแข่งขันภายในความรับผิดชอบดูแลของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ