ประวัติความเป็นมาของกีฬาตะกร้อ

ตะกร้อเป็นกีฬาที่มามีตั้งแต่สมัยโบราณ ได้เข้ามามีส่วนหนึ่งในประเทศไทย ในตอนแรกไม่ค่อยมีคนนิยมในกีฬาชนิดนี้มากนัก เพราะยังไม่มีใครเล่นเป็น เล่นได้ชำนาญนัก แต่พอเวลาผ่านไปไม่นานนักก็มีคนเริ่มมาสนใจและรู้จักกันมากขึ้น

ตะกร้อเป็นกีฬาที่กำลังได้รับความนิยม เนื่องจากระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกซ้อมและเหมาะกับภูมิศาสตร์ของประเทศไทยด้วย Continue reading ประวัติความเป็นมาของกีฬาตะกร้อ