ข้อกำหนดเรื่องสนามกีฬาเปตอง

 

95131748

– กีฬาเปตองเล่นกันบนพื้นสนามทั่วไป อย่างไรก็ตาม โดยการกำหนดของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือกรรมการผู้ตัดสิน นักกีฬาอาจจะถูกกำหนดให้กระทำการแข่งขันในสนามที่ถูกกำหนดขอบเขต ในกรณีนี้สนามที่ถูกกำหนด ถ้าเป็นการแข่งขันระดับชาติ และระดับนานาชาติ ขนาดของสนามจะต้องมีความกว้าง 4 เมตร และยาว 15 เมตร เป็นอย่างน้อย

– สำหรับการแข่งขันระดับอื่น ๆ สหพันธ์ (ผู้จัดการแข่งขัน) อาจอนุญาตให้ลดขนาดของสนามลง แต่ต้องไม่น้อยกว่า 12 ม. x 3 ม.

– ในกรณีที่สนามแข่งขันสองสนามอยู่ติดกันโดยมีเส้นหัวสนามของสนามหนึ่ง และท้ายสนามของอีกสนามหนึ่งร่วมกันอยู่ เส้นที่ใช้ร่วมกันนี้ให้ถือว่าเป็นเส้นฟาวล์

– ถ้ารอบบริเวณสนามกีฬานั้นถูกกั้นด้วยเครื่องกั้นที่มีความแข็งเครื่องกั้นนี้จะ ต้องอยู่นอกเหนือ และอยู่ห่างจากเส้นฟาวล์อย่างน้อย 30 ซม. และเส้นฟาวล์จะเป็นเส้นที่ล้อมรอบเส้นสนามแข่งขันโดยมีระยะห่างจากเส้นสนาม อย่างมากไม่เกิน 4 เมตร

– กติกานี้ให้บังคับใช้กับสนามที่ใช้แข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ

– การแข่งขันกำหนดให้ใช้ 13 คะแนน แต่ถ้าเป็นการแข่งขันระบบแบ่งสาย และการแข่งขันรอบคัดเลือกอาจใช้การแข่งขัน 11 คะแนนก็ได้
ลองศึกษาไปกับเราวันละนิดค่ะ รับรองคุณจะอยากเล่นกีฬาเปตองขึ้นมาทันที