ความรู้และประโยชนย์ บาสเกตบอล SBO

SBO
SBO

ความรู้ทั่วไปและประวัติบาสเกตบอล SBO

กีฬาบาสเกตบอลเป็นกีฬาที่เล่นเป็นทีมและแต่ละทีจะมีผู้เล่นทั้งหมด 5 คน โดยผู้เล่นจะต้องมีทักษะในการเล่นที่ดี อย่างเช่น การรับ การส่งลูก การเลี้ยงลูก และการยิงประตู ูผู้เล่นควรมีทักษะที่ดีเพื่อไปสู่ชัยชนะ

กีฬาบาสเกตบอล สโบเบด เป็นกีฬาประจำชาติสหรัฐอเมริกาโดยมี ดร.เจมส์ เอ เนสมิท เป็นผู้คิดค้นและได้นำไปเล่นที่โรงพลศึกษาของโรงเรียนฝึกอบรมของสมาคม วายเอ็มซีเอนานาชาติ เมื่อครั้งที่มีหิมะตกหนักในค.ศ. 1891 โดยเริ่มจากการใช้ตระกร้า2ใบแขวนไว้2ฝ่าย จากนั้นก็แบ่งผู้เล่นออกเป็นสองทีม ทีมละ 9 คน โดยมีกรรมการคือ ดร.เนสมิท ในครั้งนั้นยังไม่มีลูกบาสเกตบอลจึงใช้ลูกบอลเล่นจะมีกฏกติการทั้งหมด 4 ข้อ คือ ห้ามถือลูกเคลื่อนที่ ห้ามผู้เล่นปะทะตัวกัน ประตูจะต้องอยู่เหนือศีรษะโดยจะต้องขนานพื้น ผู้เล่นจะถือลูกบอลนานเท่าไหร่ก็ได้แต่ผู้เล่นทั้งสองทีมจะต้องไม่ปะทะกันแต่ ต่อมาก็ได้มีการเปลี่ยนกฏกติกาเพราะสนามมีความแคบเพิ่มเป็น 13 ข้อและมีจำนวนนักกีฬาลดลงด้วย ดังนั้นจึงเห็นนักกีฬาบาสเกตบอล SBO ในสมัยปัจจุบันเหลือเพียงแค่ 5 คน ทำให้เกิดการเล่นที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นจะมีก่รแข่งขัน 2 ครึ่ง ครึ่งละ15นาที หากฝ่ายใดทำการยิงประตูได้มากกว่าก็จะถือว่าเป็นผู้ชนะแต่ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากันจะมีการต่อเวลาหากทีมใดทำประตูได้ก่อนก็จะเป็นผู้ชนะ กติกานี้ได้ใช้มาจนถึงปีค.ศ. 1937 ต่อมาก็ได้มีการแก้ไขกฏกติกาในเวลาต่อมาเมื่อครั้งกีฬาโอลิมปิกครั้งที่11 ที่ประเทศเยอรมันนี

ประโยชย์ SBO ที่ได้จากกีฬาบาสเกตบอล

กีฬาบาสเกตบอล วิธีการเล่น sbobet เป็นกีฬาที่ให้ประโยชน์ทั้ฃทางตรงและทางอ้อมต่อตัวนักกีฬาเองอีกอย่างเป็นกีฬาที่ถูกคิดค้นขึ้นมาในช่วงที่มีหิมะตกอย่างรุนแรง เพื่อได้เป็นการออกกำลังกายให้ร่างกายได้รับความอบอุ่นนั่นเอง จากนั้นก็มีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆจนมาเริ่มเล่นในประเทศไทย ในช่วงที่มีฝนตกหนักเราก็สามารถเล่นได้เพราะสนามก็ไม่ใหญ่มากนัก จึงสามารถเล่นในที่ร่มได้อย่าวเช่น ศาลาอเนกประสงค์ได้ กีฬาบาสเกตบอลเป็นกีฬาที่ต้องใช้ร่างกายแทบทุกส่วนในการเล่นจึงส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อร่าวกายและจิตใจอย่างมากมายดังนี้

1. ช่วยส่งเสริมพัฒนาสมรรถภาพด้ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางจิตใจและร่างกายดังนี้ ร่างกายส่วนต่างๆเกิดความแข็งแรง มีสภาพจิตใจ สติปัญญา อารมณ์และการใช้ชีวิตในสังคมที่ดี

2. ทำให้ส่วนต่างๆของร่างกายเคลื่อนไหวและทำงานอย่างสัมพันธ์กัน สโบ อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นมือ เท้า สายตา ทำงานอย่างถูกต้อง

3. เป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้เล่นผู้ชมเกิดความสนุกสนานคลายความเครียดได้

4. ทำให้รู้จักคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมีสมาธิ กล้าตัดสินใจ

5. ทำให้ผู้เล่นรู้จักการมีน้ำใจ รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้จักที่จะอภัย

6. ใช้กีฬาบาสเกตบอล SBO เป็นสื่อในการสร้างสัมพันธ์ระหว่างบุคลและสังคม

7. ใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกันต่อไป

8. ผู้เล่นสามารถนำชื่อเสียงมาสู่ตัวและทีมรวมทั้งประเทศชาติได้

9. ผู้เล่นสามารถนำวิชาความรู้มาใช้เป็นวิชาชีพ สโบเบท ในการเลี้ยงชีพได้ด้วย อีกทั้งยังสามารถก้าวขึ้นไปในระดับของนักกีฬาทีมชาติได้อีกด้วย