นักกีฬากรีฑา “ขว้างจักร”

SBOBET
SBOBET

การขว้างจักรนั้นเป็นกรีฑาประเภทลานชนิดหนึ่งที่น่าจะเรียกได้ว่าน่าจะมีอุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้ในการเล่นน้อยที่สุดประเภทหนึ่งนั่นคือ จักรเท่านั้น

ซึ่งจักรที่ใช้ในการขว้างจักรนั้นต้องทำด้วยไม้และมีขอบเป็นโลหะซึ่งถูกฝังเรียบเสมอไปกับขอบไม้ และที่จุดศูนย์กลางมีแผ่นโลหะเรียบฝังเข้าไปในไม้โดยมีระดับที่เสมอกับพื้นไม้ โลหะที่ฝังไว้ตรงกลางนี้ถูกฝังไว้เพื่อเพื่อปรับน้ำหนักให้จักรมีน้ำหนักที่ถูกต้อง โดยจักรที่นักกีฬากรีฑาฝ่ายชายใช้นั้นจะต้องมีน้ำหนักอย่างน้อย 2 กิโลกรัม มีเส้นผ่านศูนย์กลางจากตรงกลางไปยังขอบโลหะยาว 21.0–22.1 เซนติเมตร ส่วนแผ่นโลหะที่ฝังไว้ตรงกลางนั้นต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.0–5.7 เซนติเมตร และจักรต้องมีความหนาตรงศูนย์กลางที่ 4.4–4.6 เซนติเมตร SBOBET ในขณะที่นักกรีฑาฝ่ายหญิงนั้นจะใช้จักรที่มีน้ำหนักอย่างน้อย 1 กิโลกรัม มีเส้นผ่านศูนย์กลางจากตรงกลางไปยังขอบโลหะยาว18–18.2 เซนติเมตร ส่วนแผ่นโลหะที่ฝังไว้ตรงกลางนั้นต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.0–5.7 เซนติเมตร และจักรต้องมีความหนาตรงศูนย์กลางที่ 3.7–3.9 เซนติเมตรนั่นเอง

การขว้างจักรซึ่งเป็นกรีฑาประเภทลานชนิดหนึ่ง ที่ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนจะต้องทำการขว้างจักรออกไปจากพื้นที่วงกลมที่ผู้เล่นยืนอยู่ SBOBET โดยจักรนั้นจะต้องพุ่งออกไปในทิศทางที่ถูกต้องและผู้ที่สามารถขว้างจักรได้ระยะทางไกลที่สุดจะเป็นผู้ที่ชนะการแข่งขันนั้นไป

ด้วยลักษณะของการขว้างจักรที่ต้องมีการใช้แรงเป็นจำนวนมากในขณะที่ผู้เล่นหรือนักกรีฑาหยุดอยู่กับที่นั้น sbobeth.com รวมไปถึงการขว้างจักรเป็นกรีฑาประเภทใช้อุปกรณ์ถ่วงน้ำหนักที่มีน้ำหนักมากพอสมควร และผู้เล่นหรือนักกรีฑาต้องอาศัยการหมุนตัวและเคลื่อนไหวโดยฉับพลันเพื่อสร้างส่งในการขว้างจักรออกไปนั้น ทำให้ผู้เล่นหรือนักกรีฑาที่ดีสำหรับการขว้างจักรจะต้องมีคุณสมบัติหรือลักษณะที่สำคัญ คือ

1. ผู้เล่นหรือนักกรีฑาต้องมีร่างกายแข็งแรง SBOBET รูปร่างสูงใหญ่ นิ้วมือ ช่วงแขนและไหล่ต้องกว้าง มีช่วงแขนที่ยาวพอสมควร

2. ผู้เล่นหรือนักกรีฑาต้องมีความรวดเร็ว มีความว่องไว การตอบสนองดี SBOBET มีทักษะในการเคลื่อนไหวอยู่ในระดับที่ดีมาก

3. ผู้เล่นหรือนักกรีฑาต้องมีกำลังกายดีไม่ว่าจะเป็นขาหรือแขน มีความเร็วในการหมุนตัวดี sbobeth.com และจะดีที่สุดถ้าหากผู้เล่นหรือนักกรีฑามีความสมดุลกันระหว่างความเร็วและกำลังกาย ซึ่งจะทำให้นักกีฬาได้เปรียบในการขว้างจักรนั่นเอง