แนะนำการดูกีฬาฟันดาบ SBOBET

SBOBET
กีฬาฟันดาบ SBOBET

แนะนำการดูกีฬาฟันดาบ

การดูกีฬาแต่ละชนิดนั้นก็เหมือน ๆ กันแต่เราจะดูยังไงว่ากีฬาแต่ละชนิดในการให้คะแนนนั้นเป็นยังไงวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการดูของกีฬาฟันดาบ กีฬาฟันดาบ เป็นกีฬาที่มีอุปกรณ์การเล่นค่อนข้างแพง สโบ ปัจจุบันมีการเล่นเฉพาะในสถาบันอุดมศึกษาเท่านั้น โดยมีดาบอยู่ 3 ประเภทคือ ฟอยล์(Foil) เอเป(Epee) และเซเบอร์(Sabre)

1. ฟอยล์ และเอเป เป็นดาบที่เล่นโดยการแทงโกร่งดาบ (ที่บังมือ) มีลักษณะกลม แต่โกร่งดาบของฟอยล์จะเล็กกว่าขิงเอเปเล็กน้อย บนใบดาบมีสายไฟฟ้าเส้นเล็กๆ เดินทอดตามไปด้วยจากปลายหัวดาบที่เป็นสวิตช์ไปยังด้ามดาบ จากด้ามดาบจะมีสายต่อผ่านข้อมือสอดไปตามเสื้อและไปออกที่บริเวณเอว แทงบอล แล้วต่อไปยังเครื่องตัดสินไฟฟ้า เมื่อผู้แทงดาบใช้หัวดาบกระทบเป้า สิตช์ที่หัวดาบจะทำงานทำให้ไฟที่เครื่องตัดสินไฟฟ้าสว่างขึ้น

2.เซเบอร์ เป็นดาบที่เล่นโดยการฟัน แต่สามารถแทงได้บางจังหวะของการเล่น โกร่งดาบจะมีแถบคลุมด้านหลังมือคล้ายกระบี่ ดาบชนิดนี้ใบดาบทั้งเล่มเป็นสื่อไฟฟ้า เมื่อส่วนของดาบกระทบเป้าตรงกันข้ามจะทำให้ไฟที่เครื่องตัดสินสว่างขึ้น

ต่อด้วยเล็กน้อย และในกีฬาฟันดาบนั้นจะมีผลพลอยได้อื่นๆ ตามมา จากการฟันดาบได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ จะช่วยให้มีท่าทางที่สง่าผ่าเผย มีสายตา สมอง กล้ามเนื้อ และปฏิกิริยาโต้ตอบที่รวดเร็ว ตลอดจนการหายใจจะประสานงานกันดี ความปวดเมื่อยของร่างกายตามวัยจะไม่มีในนักดาบ เนื่องจากกล้ามเนื้อได้รับการบริหารอยู่เสมอ

ประวัติของกีฬาฟันดาบ SBOBET

บนโลกใบนี้มีความเป็นมาของการดำรงใช้ชีวิต ต่าง ๆ นั้นก็หมายถึงการมีเรื่องราวต่าง ๆตั้งแต่ในอดีตมาจรถึงปัจุบันในการทำกิจกรรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น กีฬา หรือ การวาดรูปที่ฝาผนังนั้นก็หมายถึงเรื่องราวต่าง ๆ ที่เราได้รับรู้และทำการเขียงลงที่ผนังเพื่อบอกเรื่องราว ในกีฬาฟันดาบ ก็เช่นกัน ก็ต้องมีประวัติและความเป็นมาอยู่ด้วย

ในประวัติศาสตร์ของการฟันดาบเท่าที่พอจะสืบสาวได้มีอยู่สองสมัยที่ระยะเวลาเหลื่อมกันอยู่คือ สมันแรกมีระยะตั่งแต่โบราณกาลมาถึงคริสต์ศตวรรษที่ 19 ซึ่งในระหว่างสมันนั้น ศิลปะของการใช้ดาบ พนันบอล ได้ศึกษากันเพื่อการนำเอาไปใช้งานจริง ๆ และในสมัยที่สองการฟันดาบ ที่ถือว่าเป็นกีฬาแท้ ๆ ให้นับย้อนหลังไปตั้งแต่คริสต์วรรษที่ 19 จบจนถึงปัจจุบันนี้ อดีตที่ผ่านมาการต่อสู้กันด้วยดาบหรือที่เรียกว่า ดวลดาบ มีการเรียนการสอนเฉพาะสำนักดาบของผู้ที่สถาปนาตนเป็น ครูดาบ โดยเรียกสำนักดาบเหล่านี้ว่า Schools and masters fence ต่อมาการดวลดาบได้กลายเป็นกีฬา โดยเปลี่ยนจาก Fence เป็น Fencing

กีฬาฟันดาบ SBOBET ที่แข่งขันในปัจจุบันมีแหล่งกำเนิดจากประเทศสเปน และตำราฟันดาบเล่มแรกเขียนขึ้นโดยปรมาจารย์ฟันดาบ 2 ท่าน คือ ปอนส์ และเปโดร ซึ่งเขียนขึ้นในปี ค.ศ 1474 หรือ พ.ศ. 2017 ต่อมาในคริสต์ศตวรรษที่ 16 การดวลดาบเป็นที่นิยมมากแครูดาบชาวอิตาเลียนได้ทำชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากขึ้น แม้ในฝรั่งเศสรัชสมัยของราชินีที่มีเชื้อสายอิตาเลียน ชื่อเสียงของครูดาบชาวอิตาเลียน ขจรขจายไปถึงเยอรมันและอังกฤษ แต่ด้วยการดวลดาบทำให้ผู้คนล้มตายมากยิ่งขึ้น ล้วนแต่เป็นลูกผู้ดีมีสกุลทั้งสิ้น พระราชาและพระราชินีแห่งฝรั่งเศสจึงมีรับสั่งห้ามการดวลดาบ ด้วยหวังว่าจำนวนผู้ล้มตายจากการนี้จะลดลง แต่กลับมีจำนวนผู้ถึงแก่ชีวิตเพิ่มมากขึ้น